Rediger udvælgelses KPI’er

Klarlæg fra starten, hvor meget skal hvert led vægter i evalueringen af kandidater.
F.eks. interview 50%, personlige kvalifikationer 20%, reference 20% og case/opgave 10%.

Step 1. Klik på den rekruttering, du ønsker at ændre vægten på evalueringsnøgletallene på

Step 2. I menuen vælger du Udvælgelses KPI’er.

Step 3. Her kan du ændre, hvor meget hver KPI vægter på den pågældende stilling.


Klik på opdater evaluering, når du er færdig.